Najlepší na Zvolen24.sk

 1. Katka Izáková (26.99s) 100%
 2. Stanislav Černák (42.25s) 100%
 3. Stanislav Černák (41.62s) 80%
 4. Eva Hybska (54.64s) 50%
 5. Patrik Králik (60.04s) 50%
 6. Matej Mistrik (73.69s) 50%
 7. Jakub Maslo Masarik (68.05s) 40%
 8. Patrik Králik (116.84s) 40%
 9. Petra Jankovicova (60.03s) 30%
 10. ivana velka (127.93s) 20%

Najlepší hráči

 1. Katka Izáková (26.99s) 100%
 2. Stanislav Černák (42.25s) 100%
 3. Stanislav Černák (41.62s) 80%
 4. Eva Hybska (54.64s) 50%
 5. Patrik Králik (60.04s) 50%
 6. Matej Mistrik (73.69s) 50%
 7. Jakub Maslo Masarik (68.05s) 40%
 8. Patrik Králik (116.84s) 40%
 9. Petra Jankovicova (60.03s) 30%
 10. ivana velka (127.93s) 20%