Zoznámte sa s Róbertom a Dušanom z občianskej hliadky. Dohliadajú na poriadok pod Pustým hradom

Na verejný poriadok a bezpečnosť občanov od februára dohliadajú tri dvojčlenné občianske hliadky. Predstavujeme vám prvú z nich!

Jakub Forgács

V rámci projektu Občianska poriadková služba vo Zvolene, mestská polícia občanom bližšie predstavuje občianske hliadky a ich pracovnú činnosť v jednotlivých lokalitách. Na verejný poriadok a bezpečnosť občanov od februára dohliadajú tri dvojčlenné občianske hliadky, ktoré pôsobia v najproblema­tickejších miestach v meste. Mestská polícia predstavuje občanom Zvolena prvú z troch občianskych hliadok.

„Róbert Hakeľ a Dušan Kandráč pôsobia v lokalite Pod Pustým hradom. Ich činnosť je zameraná hlavne na prevenciu a zmierňovanie sociálneho vylúčenia, zlepšovanie rizikového správania a dodržiavanie občianskeho spolunažívania obyvateľov miestnej rómskej komunity. Dohliadajú na čistotu v okolí bytovky, komunikujú s obyvateľmi a poskytujú im základné informácie v oblasti ochrany verejného poriadku,“ uviedol Juraj Chabada, náčelník Mestskej polície Zvolen.

„Monitorujú okolie pred železničnou a autobusovou stanicou, park Višňovského a tiež okolie pred obchodným domom Kaufland, kde sa často zdržiavajú neprispôsobiví občania, ktorých upozorňujú na zákaz požívania alkoholu na verejnom priestranstve. Sprevádzajú školopovinné deti do a zo školy na autobusovej linke Balkán- Zlatý Potok a zabezpečujú bezpečnosť detí na priechodoch,“ pokračoval Chabada.

„Sledujú a riešia kritické situácie, kde operatívne kontaktujú Mestskú políciu Zvolen prostredníctvom služobného mobilu. Poukazujú a oznamujú polícii protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie. Preto sa aj samotní občania môžu v prípade potreby obrátiť na občiansku hliadku priamo v teréne,“ dodal Chabada so slovami, že ďalšiu občiansku hliadku a jej pracovné úlohy priblížia čoskoro.

Pozrite si v priloženej fotogalérii z práce prvej z troch občianskych hliadok!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame