Ilustračný obrázok k článku Zvolen chce obsadiť 2 pozície: Zverejnil ponúkaný PLAT aj ďalšie podrobnosti
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zvolen chce obsadiť 2 pozície: Zverejnil ponúkaný PLAT aj ďalšie podrobnosti

Chceli by ste pracovať pre mesto? Hľadá vhodných kandidátov na dve voľné pozície.

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Zvolen chce obsadiť 2 pozície: Zverejnil ponúkaný PLAT aj ďalšie podrobnosti

Chceli by ste pracovať pre mesto? Hľadá vhodných kandidátov na dve voľné pozície.

Ilustračný obrázok k článku Zvolen chce obsadiť 2 pozície: Zverejnil ponúkaný PLAT aj ďalšie podrobnosti
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozície účtovník pokladník a referent miestnych daní. Informuje o tom na svojom oficiálnom webe.

ÚČTOVNÍK POKLADNÍK

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 692,00 – 830,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkonpráce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • prijímanie a vydávanie finančnej hotovosti v domácej a zahraničnej mene. cenín a pod. vystavovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,
 • vedenie evidencie prijatej a vydanej hotovosti,
 • hmotné zodpovedanie za zverenú finančnú hotovosť a ceniny,
 • preberanie platieb od občanov a ich zaúčtovanie do funkčnej a ekonomickej klasifikácie,
 • zúčtovanie cestovných náhrad zamestnancov pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách,
 • vedenie pokladničných dokladov a pokladničnej knihy,
 • vyplácanie mzdy zamestnancom.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, ekonomika, účtovníctvo, všeobecné zameranie
 • prax v príslušnom odbore najmenej 2 roky

Znalosti

prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť účtovníctva a samosprávy:

 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnení,
 • zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnení,
 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení,
 • vodičský preukaz sk. B.

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • analytické myslenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: február 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • Prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Ako uvádza mesto, osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú, budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 09. februára 2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „ účtovník – pokladník “ s poznámkou Neotvárať !

Kontakt PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 045/5303 202, e-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail)

REFERENT MIESTNYCH DANÍ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 692,00 – 830,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záujme, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • aktualizácie a udržiavanie databázy daňovníkov,
 • počítačové vstupy a výstupy k dani z nehnuteľnosti, kataster nehnuteľnosti,
 • výzvy na zaplatenie nedoplatku, výzvy na podanie daňového priznania,
 • evidencia, usporiadania a archivácia dokladov,
 • aktualizácia zmien v daňových priznaniach,
 • zisťovanie a evidencia nových daňovníkov,
 • vyrubenie dane, vyhotovenie rozhodnutí v daňovom konaní,
 • bežná agenda spojená s vybavovaním stránok, vydávanie potvrdení, potvrdenie žiadostí ma bývanie,
 • vybavovanie daňovníkov.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné odborné s maturitou, zameranie: ekonomické, humanitné, technické, všeobecné
 • prax v príslušnom odbore najmenej 2 roky

Znalosti

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v platnom znení,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • VZN Mesta Zvolen o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
 • znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy
 • vodičský preukaz sk. B

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Internet

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • precíznosť
 • zodpovednosť
 • analytické myslenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: február 2021

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • Prehlásenia: 1.) Informovanie dotknutej osoby, 2.) Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Ako uvádza mesto, osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 9. februára 2021 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie „referent miestnych daní “ s poznámkou Neotvárať !

Kontakt: PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Horáková, tel.: 045/5303 202, e-mail: lhorakova@zvolen.sk

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť aj zábery z víkendového testovania vo Zvolene!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

V OBRAZOCH: 2. kolo skríningového testovania vo Zvolene
9
Galéria
Zdroj: TASR/Ján Krošlák
Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie