Zvolen chce skoncovať s dlžníkmi. Má možnosť im siahnuť na dávky

Vedenie mesta sa rozhodlo radikálnejšie zakročiť voči neplatičom. Má možnosť siahnuť im na sociálne dávky a časť z nich použiť na splácanie dlhu.

Jakub Forgács

Tisícové dlhy na poplatkoch za komunálny odpad, vodu či energie – v normálnej spoločnosti málo vídaný jav, v komunitách neprispôsobivých obyvateľov úplná samozrejmosť. Vo Zvolene si chcú s neplatičmi poradiť tým, že im dlžoby budú postupne sťahovať zo sociálnych dávok. Mesto tak získa príjem do svojej kasy, sociálne slabší obyvatelia sa naučia rozumnejšie hospodáriť a zbavia sa dlhov, čo im môže otvoriť cestu k zlepšeniu situácie.

„Nie je mysliteľné, aby 40 tisíc obyvateľov mesta doplácalo na niekoľko stoviek jednotlivcov neplniacich si svoje základné povinnosti. Len ročný výmer obyvateľov neslávne známej bytovky pod Pustým hradom za komunálny odpad je približne 6.000 eur, zaplatené sú menej ako tri stovky,“ hovorí primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a dodáva: „Poriadok musí platiť všade a my využijeme každý zákonný nástroj, aby sme sa ho pokúsili nastoliť. Ak je možné pritom naučiť sociálne slabšie skupiny rozumnému hospodáreniu, môže to byť do budúcnosti pre mesto veľká výhoda.“

V tomto prípade sa zvolenská radnica spolieha na inštitút tzv. osobitného príjemcu, ktorý jej umožňuje poberať dávky za sociálne slabších jednotlivcov, ak ich títo nevyužívajú v súlade s účelom, na ktorý sú poskytnuté. A hoci jeho základným cieľom je naučiť ľudí v hmotnej núdzi rozumne hospodáriť, je možné využiť ho aj na postupné splácanie dlžôb. „V praxi to funguje tak, že nadpolovičnú väčšinu peňazí zo sociálnej dávky dostane príjemca vo forme nakúpených potravín, hygienických potrieb, liekov a nevyhnutného ošatenia. Zo zvyšku budú, po dohode s poberateľom, uhradené nevyhnutné platby a splácané dlhy za komunálny odpad a vodu. Poslednú časť peňazí dostane príjemca na ruku,“ ozrejmila fungovanie mechanizmu vedúca Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny Mária Koreňová.

Vo Zvolene majú s týmto riešením veľké plány. Mesto zriadilo nové pracovné miesto referenta pre výkon osobitného príjemcu a bude sa snažiť, aby pod tento mechanizmus postupne „spadol“ každý jeden občan, u ktorého sa preukáže, že sociálne dávky používa iným spôsobom, než na aký boli určené. „Toto riešenie určite uplatníme najmä v prípade bytovky pod Pustým hradom, veď sa týka v podstate všetkých jej obyvateľov,“ hovorí ďalej zvolenská primátorka.

„Rozumiem, že sa obyvatelia budú tomuto kroku brániť, no sme odhodlaní to skúsiť. V konečnom dôsledku si splatením svojho dlhu môžu sami výrazne pomôcť. Jedine bez dlžôb sa môžu napríklad uchádzať o nájomné byty nízkeho štandardu. Ide o to, naučiť ich, že dodržiavanie pravidiel sa oplatí, kým za ich porušovanie budú čeliť tvrdým sankciám,“ dodala na záver primátorka Lenka Balkovičová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame