Ilustračný obrázok k článku Zvolenčania, máte doma budúceho škôlkara? Podrobné INFO k zápisu a termínom
Zdroj: TASR

Zvolenčania, máte doma budúceho škôlkara? Podrobné INFO k zápisu a termínom

Zvolenské materské školy budú realizovať zápis detí už o pár týždňov. Čo by ste mali vedieť?

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Zvolenčania, máte doma budúceho škôlkara? Podrobné INFO k zápisu a termínom

Zvolenské materské školy budú realizovať zápis detí už o pár týždňov. Čo by ste mali vedieť?

Ilustračný obrázok k článku Zvolenčania, máte doma budúceho škôlkara? Podrobné INFO k zápisu a termínom
Zdroj: TASR

Mesto Zvolen na svojej webovej stránke informovalo o zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen na školský rok 2021/2022.

Termín prijímania žiadostí na prijatie: 03.05.2021 – 07.05.2021

Miesto prijímania žiadostí na prijatie: spádová materská škola* alebo MŠ, ktorú rodič pre svoje dieťa vybral

Ako uvádza mesto, rodič/zákonný zástupca (ďalej len rodič) predloží riaditeľke MŠ písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. „Rodič môže použiť tlačivo žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie dostupné na webovom sídle materskej školy alebo v tlačenej podobe priamo v MŠ,“ píše sa na stránke.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí obsahovať údaje:

 • o dieťati v rozsahu:
  • meno a priezvisko,
  • dátum a miesto narodenia,
  • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  • rodné číslo,
  • štátna príslušnosť,
  • národnosť,
 • o rodičovi/zákonnom zástupcovi v rozsahu:
  • meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

Rodič môže podať žiadosť:

 • osobne,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • emailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,
 • formou elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo
 • formou elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Podmienky prijímania:

 • Na predprimárne vzdelávanie sa sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené. Dieťa od dvoch rokov veku možno prijať iba výnimočne.
 • *Dieťa vo veku povinného predprimárneho vzdelávania, s trvalým pobytom na adrese v spádovej oblasti mesta, môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v príslušnej spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Riaditeľ materskej školy je povinný pri prijímaní detí vo veku povinného predprimárneho vzdelávania uprednostniť deti s trvalým pobytom v meste Zvolen z určenej spádovej oblasti i deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Spádové oblasti určené materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen, si môžete pozrieť TU.

V priloženej fotogalérii si môžete pozrieť aj to, ako prebieha testovanie vo zvolenských školách a škôlkach!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

V OBRAZOCH: Zvolenských školákov otestovali testami zo slín
10
Galéria
Zdroj: Nemocnica AGEL Zvolen
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín