Ilustračný obrázok k článku Zvolenská polícia hľadá posily: Ak máte záujem, toto musíte spĺňať
18
Galéria
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Zvolenská polícia hľadá posily: Ak máte záujem, toto musíte spĺňať

Zháňate si novú robotu? Zvolenskí mestskáči majú voľné miesta príslušníkov mestskej polície. Aké sú požiadavky na uchádzačov?

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Zvolenská polícia hľadá posily: Ak máte záujem, toto musíte spĺňať

Zháňate si novú robotu? Zvolenskí mestskáči majú voľné miesta príslušníkov mestskej polície. Aké sú požiadavky na uchádzačov?

Ilustračný obrázok k článku Zvolenská polícia hľadá posily: Ak máte záujem, toto musíte spĺňať
18
Galéria
Zdroj: Mestská polícia Zvolen

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Príslušník Mestskej polície vo Zvolene. Informuje o tom Mestská polícia Zvolen na svojej webovej stránke.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Mestská polícia, Námestie slobody č. 24, 960 61 Zvolen Ponúkaný plat (brutto): od 584,00 – do 771,00 €. Tarifný plat sa zvyšuje o 15% za výkon práce vo verejnom záujme plus osobné ohodnotenie podľa náročnosti práce, odvedeného výkonu a plnenia úloh v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, po získaní odbornej spôsobilosti okrem uvedeného nárok aj na mzdové zvýhodnenie za zmennosť, za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a nočnú prácu, čím výška odmeny za vykonanú prácu môže presahovať aj výšku 900,00 €, 2-krát ročne mimoriadne odmeny.

Druh pracovného pomeru:

 • v zmysle zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou jej predĺženia

Počet obsadzovaných miest: 2

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
 • objasňuje priestupky,
 • plní úlohy na úseku prevencie
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov – je výhodou

Znalosti

Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy, a to najmä:

 • zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Vodičský preukaz skupiny B

Zbrojný preukaz typu C je výhodou

Skúsenosti: prax v odbore je výhodou

Iné kritériá a požiadavky

 • starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 • komunikačné schopnosti
 • ochota spolupracovať v tíme
 • zodpovednosť a samostatnosť
 • flexibilita
 • vysoká miera tolerancie voči stresu
 • práca na zmeny

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru

Predpokladaný termín nástupu: september 2020

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a telesnej spôsobilosti na výkon funkcie
 • motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov
 • prehlásenia (1/ Informovanie dotknutej osoby, 2/ Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere ponuky voľného pracovného miesta

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte svoju žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 04.07.2020 na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“ alebo e-mailom na: dtorokova@zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: PaedDr. Dana Töröková, Tel.: 045/5303 206, E-mail: dtorokova@zvolen.sk

Ako sa píše na stránke, Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Mestská polícia Zvolen
18
Galéria
Zdroj: Mestská polícia Zvolen
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín