Michal a Miroslav majú pod palcom Sekier. O toto všetko sa stará občianska hliadka

Na verejný poriadok a bezpečnosť občanov od februára dohliadajú tri dvojčlenné občianske hliadky. Predstavujeme vám druhú z nich!

Jakub Forgács

V rámci projektu Občianska poriadková služba vo Zvolene, mestská polícia občanom bližšie predstavuje občianske hliadky a ich pracovnú činnosť v jednotlivých lokalitách. Na verejný poriadok a bezpečnosť občanov od februára dohliadajú tri dvojčlenné občianske hliadky, ktoré pôsobia v najproblema­tickejších miestach v meste. Prvú sme vám predstavili prednedávnom, teraz sa môžete zoznámiť s druhou z nich.

„Dozor nad dodržiavaním verejného poriadku na sídlisku Sekier vykonávajú Michal a Miroslav Balážovci. Obyvatelia sídliska ich môžu vidieť na rôznych miestach pri viacerých pracovných činnostiach. Počas služby sa zameriavajú na znižovanie páchania protispoločenskej činnosti v okolí obchodného domu Tesco, bývalého Gymnázia M. Bela na ulici Okružnej, na zastávkach MHD, Môťovskej priehrade, detských ihriskách, pred potravinami a večierkami a na ďalších miestach, ktoré si z dôvodu bezpečnosti vyžadujú pravidelné sledovanie a kontrolu,“ uviedol Juraj Chabada, náčelník Mestskej polície Zvolen.

Monitorujú a zabezpečujú bezpečnosť detí na priechodoch pri základnej škole J. Alexyho. Kontrolujú pohyb maloletých detí bez prítomnosti rodičov, kde v súčinnosti s terénnymi sociálnymi pracovníkmi zisťujú príčiny ich neúčasti na vyučovaní. Vykonávajú dozor v určených autobusoch MHD, najmä v čase vyplácania sociálnych dávok a preprave detí do a zo školy.

„Komunikujú s občanmi, pýtajú sa, zisťujú a odhaľujú nedostatky a problémové miesta. Zhromažďujú informácie o stave životného prostredia ohľadne znečisťovania verejných priestranstiev. Snažia sa o bezproblémové spolunažívanie medzi majoritou a rómskou menšinou,“ dodal so slovmai, že okamžite oznamujú mestskej polícii na čísle 159 hroziace konflikty a protiprávne konania.

Pozrite si v priloženej fotogalérii z práce druhej z troch občianskych hliadok!

Zdroj: Dnes24.sk